MagicLt
Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδεκείμεθα, τοῖς κείνων ῥή

 
Real magic that change the world: 'oia ho'okalakupua ia loli ka honua
True Heroism: 'oia koa